EU-Commissie in beroep tegen besluit ministers van Landbouw

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie zal bij het Europees Hof van Justitie beroep aantekenen tegen de beslissing die de Europese ministerraad vorige week nam over de identificatie van runderen en de etikettering van rundvlees. De Commissie neemt het niet dat de raad zijn beslissing nam op een juridische basis, die het Europees parlement in deze materie buiten spel zet.De EU-ministers van Landbouw keurden vorige week eenparig een verordening goed over de identificatie van runderen en de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (Tijd, 20/3). Een betere identificatie van runderen werd een noodzaak geacht na het uitbreken van de dollekoeienziekte. De etikettering van rundvlees en rundvleesproducten moet het vertrouwen van de verbruikers in die producten herstellen.