Advertentie
Advertentie

EU-Commissie is collectief aansprakelijk voor wanbeheer

(tijd) - De vijf wijzen legden de Europese Commissie gisteren grove tekortkomingen inzake financieel toezicht en politieke burgerzin ten laste. Edith Cresson, Monika Wulf-Matthies en Joao de Deus Pinheiro worden beschuldigd van vriendjespolitiek. Cresson, Marin, Bonino, maar ook Santer en zelfs Karel van Miert worden van nalatigheid beschuldigd in fraudegevallen met EU-programma's. Het was gisteren zo goed als zeker dat de Commissie collectief ontslag zou nemen.De groep van wijzen die in opdracht van het Europees parlement gevallen van fraude, wanbeheer en vriendjespolitiek bij de Europese Commissie onderzocht, leverde gisteren haar huiswerk af. Aan duidelijkheid laat dit 148 pagina's dikke document niets te wensen over. Er zijn een aantal duidelijke individuele gevallen van wanbeheer en vriendjespolitiek. Maar vooral de EU-Commissie als college wordt op de rooster gelegd. Bovendien wordt in het rapport gesuggereerd dat dit enkel een begin is. In de besluiten wordt gewag gemaakt van een aantal nieuwe fraudegevallen waarvoor onvoldoende tijd overbleef, maar die 'verder onderzoek vergen'.