EU-Commissie is formeel: Renault respecteerde EU-richtlijnen niet

(tijd) - De Europese Commissie oordeelt dat Renault de EU-regels inzake informatie en consultatie van werknemers met de voeten heeft getreden. EU-Commissielid voor Sociale Zaken Padraig Flynn gaat onderzoeken of de huidige EU-wetgeving moet aangepast worden. Ook wordt het probleem van uitwijking van bedrijven onder de loepe genomen. Aanvragen van Renault voor overheidssteun in andere EU-landen, zoals Spanje, zullen worden geblokkeerd.De EU-Commissie beraadde zich gisteren ook na het bezoek van koning Albert over een houding ten opzichte van Renault. Ze oordeelt dat Renault wel degelijk de EU-regels overtrad. Die regels schrijven een voorafgaandelijke informatie en raadpleging van werknemers voor bij collectieve ontslagen en in het kader van de Europese ondernemingsraad.