EU-Commissie maakt aanvullend pensioen mobiel

(tijd) - De Europese Commissie stelt vandaag bindende wetgeving voor die het behoud van rechten op aanvullend pensioen overal in de Europese Unie moet garanderen. De overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen kan de mobiliteit van werknemers, in een lidstaat en in de EU, verhogen. België zal de instapleeftijd voor een aanvullend pensioen moeten verlagen van 25 tot 21 jaar.