EU-Commissie plant duurder Eurovignet

(tijd) - De EU-Commissie wil de prijs voor het vrachtvervoer over de weg verhogen. Dat blijkt uit de voorstellen van EU-Commissielid voor Verkeer Kinnock gisteren voor het Europees parlement. Het basistarief voor het wegenvignet zal nagenoeg verdubbelen. Voor 'milieugevoelige' trajecten kan een supplement gerekend worden. De discussie over een preciezer aanrekening van de vervoerkosten duurt al jaren. Vijf landen, waaronder België, hebben intussen een Eurovignet ingevoerd voor het vrachtvervoer over de weg. Dat tarief ligt op 1.250 ecu (ong. 50.000 fr.) per jaar. Kinnock zou dit tarief willen verhogen tot 2.250 ecu (ong. 90.000 fr.) met een extra heffing van maximum 1.500 ecu voor de gevoelige trajecten.