Advertentie
Advertentie

EU-Commissie schrapt vetorecht tegen nauwere samenwerking

(tijd) - De Europese Commissie wil, in haar bijdrage voor de verdragshervorming zoveel mogelijk de unanimiteit als regel in de EU-besluitvorming schrappen, ook voor vennootschaps- en spaarfiscaliteit. En het vetorecht tegen een nauwere samenwerking van een derde van de lidstaten moet sneuvelen. Ze kon ook gisteren geen beslissing nemen over haar eigen samenstelling in de toekomst: een commissielid per lidstaat of een college van twintig.