EU-Commissie stimuleert windmolenparken in zee

(tijd) - De Europese lidstaten moeten de ontwikkeling van windmolenparken in zee stimuleren. Windenergie is noodzakelijk om het aandeel hernieuwbare energie in België op te krikken. Dat staat in een rapport dat de Europese Commissie vandaag voorstelt. Tegen 2010 moeten de Europese lidstaten 12 procent van het nationaal energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen.