Advertentie
Advertentie

EU-Commissie verplicht etikettering voor genetisch gewijzigde maïs en soja

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie eist dat bedrijven genetisch gewijzigde organismen op het etiket vermelden. Daarmee moeten problemen zoals die met de genetisch gewijzigde soja of maïs voorkomen worden. Brussel gaat producenten die al een EU-goedkeuring kregen of een aanvraag indienden, vragen eveneens de etikettering te respecteren. Voor alle duidelijkheid: genetisch gemanipuleerde maïs of soja die verwerkt wordt in voeding, valt niet onder deze regel, maar onder de etiketteringsverplichtingen van een richtlijn die eerder dit jaar werd goedgekeurd.Sinds 1990 beschikt de EU-Commissie over een specifieke wetgeving inzake het testen en in de handel brengen van genetisch gewijzigde micro-organismen. Bedrijven moeten bij de EU-Commissie een aanvraag indienen en een fiat krijgen voor het aan de man brengen van hun producten. Het voorbije jaar is er een hevige polemiek losgebarsten rond de biotech-producten. Zo had de licentie van het Belgische PGS (nu in handen van het Duitse Agrevo) voor koolzaad en van Monsanto voor resistente soja heel wat voeten in de aarde.