EU-Commissie wil verregaande toenadering tot Balkanlanden

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie wil nauwere betrekkingen aanknopen met de Balkanlanden door het afsluiten van nieuwsoortige 'stabiliserings- en associatieakkoorden'. Dergelijke akkoorden bieden de betrokken landen het vooruitzicht op een verregaande toenadering tot de EU. Van een eventueel toekomstig EU-lidmaatschap van de Balkanlanden, spreekt de Commissie evenwel niet.Vandaag bespreken vertegenwoordigers van onder meer de EU-lidstaten, de Balkanlanden, de VS, Rusland, en tal van internationale instellingen in Bonn het stabiliteitspact voor de Balkan. Het pact is een soort langetermijnstrategie voor Zuidoost-Europa. In het kader van zo'n strategie stelde de Europese Commissie gisteren voor met de Balkanlanden een stabiliserings- en associatieproces te starten.