Advertentie
Advertentie

EU-Commissie zet voortaan volksgezondheid voorop

STRAATSBURG (tijd/reuter) - EU-Commissievoorzitter Jacques Santer trachtte de leden van de speciale onderzoekscommissie van het Europees parlement naar nalatigheden tijdens de BSE-crisis te overtuigen van het gelijk en de goede bedoelingen van de Europese Commissie. Concrete lessen trok Santer ook. Zo worden de verantwoordelijkheden voor landbouw en voeding duidelijk gescheiden. En er komt een apart onderzoeksteam dat controleert en waakt over de volksgezondheid.Geen 'mea culpa', wel een 'les in nederigheid en bescheidenheid voor iedereen'. Zo verwoordde de voorzitter van de Europese Commissie Jacques Santer de aanpak van het probleem van de dolle koeien. In een uiteenzetting voor de onderzoekscommissie van het Europarlement weerlegde Santer de kritiek dat de EU-Commissie voorrang zou gegeven hebben aan de markt ten nadele van de volksgezondheid. Ook ontkende hij ten stelligste dat de Commissie moedwillig een beleid van desinformatie voerde.