Advertentie
Advertentie

EU creëert markt voor handel in vervuilingsrechten

(tijd) Vanaf 2005 richt de Europese Unie een markt op voor het verhandelen van vervuilingsrechten. De vergunning van industriële installaties in energie-intensieve sectoren wordt dan verbonden aan een beperking van de uitstoot van kooldioxide. Om zware investeringen te vermijden, kunnen ondernemingen uitstootrechten kopen van bedrijven die extra inspanningen leverden. Met de emissiehandel moet de EU de klimaatverplichtingen van Kyoto op een vrij goedkope manier kunnen nakomen.