Advertentie
Advertentie

EU-dwangsom nakend tegen Belgische pensioenwetgeving

(tijd) - Er hangen België in maar liefst drie dossiers Europese dwangsommen boven het hoofd. Voor vijf gelijkaardige gevallen in Duitsland en Frankrijk stelde de EU-Commissie gisteren dagsommen van 1 tot 10 miljoen frank voor, indien het tot een nieuwe veroordeling door het EU-Hof van Justitie komt. In België draait het om de pensioenwetgeving, de overdracht van pensioenrechten voor Europese ambtenaren en de regelgeving inzake zuiveringsslib.Het Verdrag van Maastricht geeft het EU-Hof van Justitie de bevoegdheid lidstaten dwangsommen op te leggen, indien ze meer dan eens voor hetzelfde euvel worden veroordeeld.