EU dwingt lidstaten tot hogere uitgaven O&O

(tijd) De Europese Commissie keurt vandaag een plan goed om de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek de komende jaren gevoelig op te trekken. Tegen 2010 moeten de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) benaderen. Twee derde moet van de industrie komen.