EU en Letland: vrijhandelsakkoord

(tijd) - De Europese Unie heeft een overeenkomst bereikt met Letland om binnen de vier jaar een vrijhandelszone te scheppen voor industriële goederen. Met de twee andere Baltische staten is dergelijk akkoord eveneens bijna rond.Het akkoord tussen Letland en de Europese Unie zou vanaf 1 januari 1995 in werking treden. Letland kreeg wel een overgangsperiode van vier jaar alvorens volledige vrijhandel toe te moeten passen. De datum van 1 januari 1995 is niet uit de lucht gegrepen. Begin volgend jaar zouden immers ook de drie Skandinavische kandidaat-lidstaten deel uitmaken van de Europese Unie. Zij hebben reeds een vrijhandelsovereenkomst lopen met de drie Baltische staten.