Advertentie
Advertentie

EU en VS gaan concurrentieregels niet extraterritoriaal toepassen

BRUSSEL (tijd) - De Europese Unie en de Verenigde Staten sloten donderdag een akkoord over samenwerking op het vlak van de concurrentieregels. Het akkoord bepaalt dat beide partijen hun regels niet extraterritoriaal zullen toepassen. In plaats daarvan, zullen ze elkaar verzoeken actie te ondernemen. EU-commissielid voor Concurrentiezaken, Karel van Miert, ondertekende gisteren dit principe van 'actieve hoffelijkheid'.De overeenkomst trad gisteren onmiddellijk na de ondertekening in werking. Met het akkoord verbinden de EU en de VS zich ertoe op het vlak van de concurrentieregels het principe van 'actieve hoffelijkheid' te respecteren. Dit principe is niet nieuw in de transatlantische relaties. In het bilateraal akkoord tussen de EU en de VS uit 1991 stond al een artikel dat dit principe omvatte. De Amerikanen deden in die zeven jaar slechts eenmaal een beroep op dit artikel, de EU gebruikte de mogelijkheid nooit. Het beperkte gebruik van het principe van 'actieve hoffelijkheid' vloeide waarschijnlijk voort uit het gebrek aan kennis inzake het verloop van de procedure. Dit akkoord probeert daaraan te verhelpen en legt duidelijk de gevallen vast waarin dit principe geldt en hoe de procedure verloopt.