Advertentie
Advertentie

EU erkent eigenheid van sociale dienst

(tijd) - De Europese Commissie wil nagaan of er aparte wetgeving nodig is voor de sociale diensten van algemeen belang, zoals familiehulp, kinderverblijven en sociale huisvesting. Pas eind 2007 volgt een eerste evaluatierapport en zal onderzocht worden of en welke EU-wetgeving vereist is.