EU-experts vrezen voor BSE bij schapen

(tijd) - De kans dat dollekoeienziekte (BSE) bij schapen en geiten voorkomt, is reëel. Dat zegt de wetenschappelijke stuurgroep die de Europese Commissie adviseert. Brussel moet nu uitmaken of er bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn en alleszins overgaan tot nauwere controles en tests. De Britse regering besliste intussen de families van slachtoffers van Creutzfelt-Jakob (CJD), de menselijke BSE-variant, 40.000 euro te vergoeden als tijdelijke compensatie.