EU-fonds moet schok globalisering helpen opvangen

(tijd) - Europa zit verwikkeld in een debat over de toekomst van het Europese sociaal model. Donderdag komen de EU-leiders daarvoor in Londen bijeen voor informeel overleg. De Europese Commissie stelde gisteren voor een fonds op te richten om de schok van herstructureringen te helpen opvangen. Europa

'Enkel een modernisering van het beleid kan het voortbestaan van de Europese welvaart, de sociale cohesie en waarden garanderen. Status-quo is geen optie.' Met die alarmerende boodschap tekende Europees commissievoorzitter José Manuel Barroso gisteren de contouren van het debat over de toekomst van het Europese sociaal model. De EU-leiders vergaderen donderdag in Hampton Court, nabij Londen, over de houdbaarheid van de systemen van sociale bescherming in Europa in het licht van de globalisering.

De bijdrage van de EU-Commissie aan het debat vertrekt van een pijnlijke vaststelling: 'Europa heeft de belofte van sociale gerechtigheid nog niet voor iedereen ingelost.' De Commissie gaat ervan uit dat er niet één Europees sociaal model is, maar 'verschillende nationale systemen die allemaal berusten op gemeenschappelijke waarden'.

De toenemende concurrentie op wereldschaal, de technische vooruitgang en de veroudering van de bevolking zetten al die verworvenheden onder druk. Succes is enkel verzekerd indien de lidstaten hun pensioensystemen, gezondheidszorg en onderwijs moderniseren en de nodige economische hervormingen doorvoeren, zegt de Commissie. De samenhang tussen het nationale en het Europese niveau moet worden verbeterd, vooral in de fiscaliteit en in de uitwerking van een gemeenschappelijk beleid van energievoorziening.

De Europese Commissie keurde gisteren ook vijf voorstellen goed om het debat over de meerjarenbegroting voor Europa voor de periode 2007-2013 opnieuw op de sporen te krijgen. Officieel staat het EU-budget niet op de agenda van de informele top van volgende week. Maar zowel de gastheer, de Britse premier Tony Blair, als Barroso zei gisteren dat een akkoord in december wel mogelijk blijft.

Buffer

Het meest opvallende voorstel is de oprichting van een fonds dat als buffer moet dienen voor de schokgolven van herstructurering. De vorige EU-Commissie, onder leiding van Romano prodi, had ook al zo'n fonds van 7 miljard euro voor het begeleiden van herstructureringen voorgesteld. Dat fonds werd tijdens het debat over de meerjarenbegroting geschrapt door de lidstaten.

Barroso stelt nu voor een gelijkaardig fonds op te richten voor stages, training en jobbegeleiding bij zware herstructureringen als gevolg van bijvoorbeeld concurrentie met China. Het geld zou niet als dusdanig in de begroting worden ingeschreven en enkel indien nodig gemobiliseerd worden. De EU-Commissie kreeg de voorbije weken zware kritiek, vooral uit Frankrijk, omdat er uit Brussel geen antwoord kwam op de massale ontslagen bij Hewlett Packard.

Voorts wil de Europese Commissie dat meer geld uit de structuurfondsen, het geld voor de armere en achtergestelde EU-landen, gaat naar innovatie. Uit de Europese landbouwpot zou vanaf 2009 meer steun naar plattelandsontwikkeling gaan.

Tegen 2009 wil de Europese Commissie ook een globale herziening van het EU-budget doorvoeren. Tijdens de mislukte onderhandelingen in juni over de EU-meerjarenbegroting had Londen aangedrongen op een vermindering van de landbouwsteun te voordele van groei en innovatie.

KV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud