Advertentie
Advertentie

EU gaat bewaking buitengrenzen beter coordineren

(tijd) - Vanaf 2005 coordineert een Europees agentschap de bewaking van de buitengrenzen. Het agentschap zorgt mee voor de opleiding van grenswachten en biedt ondersteuning bij onderzoek en inschatting van risico's. Het kan ook technische hulp bieden aan landen met lange grenzen en bij de uitwijzing van illegalen.