EU gaat voor 3 procent O&O-uitgaven tegen 2010

(tijd) - Bijna halfweg is Philippe Busquin in zijn mandaat als EU-commissielid voor Wetenschapsbeleid. Meer dan ooit wil Busquin het wetenschappelijk onderzoek een rol laten spelen in de economische vernieuwing en dynamisering van Europa. En dat is precies wat de komende maanden op stapel staat in Europa. Een gesprek.