Advertentie
Advertentie

EU halfweg in reductie-inspanningen

(tijd) - Het protocol van Kyoto treedt in werking als 55 landen die samen verantwoordelijk waren voor 55 procent van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 1990, het klimaatverdrag ratificeerden. De EU wil dit protocol, samen met de 15 EU-lidstaten, tegen volgend jaar bekrachtigen.Kyoto is nog niet geratificeerd, maar de helft van de tijd is al verstreken. De EU beloofde de emissies van zes broeikasgassen tegen 2010 met gemiddeld 8 procent te verminderen, in vergelijking met 1990. De inspanningen in de EU werden ongelijk gespreid, omwille van de verschillende economische vertreksituatie in de lidstaten (zie laatste kolom van tabel).Recente cijfers tonen een vermindering van de uitstoot met 4 procent aan. Halfweg dus, zou je zeggen. Vergeleken met de VS is het Europese resultaat alleszins roemenswaardig. De EU is verantwoordelijk voor 24 procent van de uitstoot van de zes broeikasgassen door de industrielanden, de VS voor 40 procent. De voorbije tien jaar verhoogden de VS de uitstoot met 11 procent.Toch zijn ook de Europese cijfers niet zo hoopgevend als ze doen vermoeden. Het merendeel is te danken aan een verminderd verbruik van steenkool in Duitsland en Groot-Brittannië. Dat leidde tot drastische reducties van de uitstoot met respectievelijk 18,7 en 14 procent voor Duitsland en Groot-Brittannië. Die twee landen samen zijn goed voor 40 procent van de EU-uitstoot. Recente cijfers geven voor de twee landen opnieuw een lichte stijging van de uitstoot aan. Bovendien steeg in meer dan de helft van de lidstaten de uitstoot van broeikasgassen in de voorbije tien jaar. Om de beloofde reducties te halen, moet dus meer dan een tandje bijgestoken worden. Ook in België steeg de uitstoot de voorbije tien jaar met 2,8 procent in plaats van te verminderen. België moest in de globale EU-inspanning een reductie van 7,5 procent halen. Ierland en Spanje, die van de EU-partners hun uitstoot mochten verhogen tegen 2010, overschreden ruim de toegestane plafonds. KV