EU harmoniseert voorwaarden verblijf buitenlandse studenten

(tijd) - De EU-Commissie stelt voor de toelatings- en verblijfsvoorwaarden voor studenten uit niet-EU-landen te harmoniseren. Ook de toelatings- en verblijfsvoorwaarden voor leerlingen, personen in opleiding en vrijwilligers uit niet-EU-landen moeten in de unie gelijkgeschakeld worden, vindt de Commissie.Er verblijven ongeveer 400.000 studenten uit niet-EU-landen in de EU. Het leeuwendeel daarvan trekt naar Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Nu passen de EU-landen ieder hun eigen criteria toe om studenten uit derde landen toe te laten. Dat maakt het voor die studenten moeilijk om aan universiteiten in verschillende Europese landen cursussen te volgen.Met de gisteren goedgekeurde ontwerprichtlijn wil de Commissie dat probleem verhelpen. Er komen EU-minimumvoorwaarden waaraan studenten moeten voldoen om een vergunning te krijgen om in de unie te kunnen studeren. Studenten moeten bijvoorbeeld toegelaten zijn tot een EU-onderwijsinstelling, moeten een ziekteverzekering hebben en over voldoende financiële middelen beschikken. Studenten die aan die voorwaarden voldoen, kunnen in verschillende EU-landen les volgen. Dat is noodzakelijk voor het door de Commissie voorgestelde Erasmus World-programma. Dat moet Europa aantrekkelijker maken voor niet-EU-studenten, die via het programma in meerdere Europese universiteiten en landen les kunnen volgen.De richtlijn stelt ook uniforme EU-voorwaarden voor het toelaten van leerlingen voor het middelbaar onderwijs; personen die een niet-betaalde opleiding volgen in een bedrijf; en personen die vrijwilligerswerk verrichten. De richtlijn is het laatste deel van een pakket dat moet leiden tot een harmonisering van de Europese migratiepolitiek. De lidstaten en het Europees Parlement moeten de richtlijn nog goedkeuren. JL