EU-Hof acht ontslag anti-EMU-er gegrond

(tijd) - Bernard Connolly, de hoge EU-ambtenaar die in 1995 stof deed opwaaien met zijn pleidooi tegen monetaire eenmaking 'The Rotten heart of Europe. The dirty way of Europe's money', is terecht ontslagen. Dat oordeelt het EU-Hof van eerste aanleg in Luxemburg. Volgens het EU-Hof ondermijnde Connolly met zijn boek de waardigheid van zijn ambt en de belangen van zijn instelling.