EU-hof bevestigt operatie Nestlé-Perrier

BRUSSEL (tijd) - De rechtbank van eerste aanleg van het Europees Hof van Justitie verwierp een beroep van verscheidene bedrijfskomitees van Perrier en Vittel tegen de overname van Perrier door Nestlé. De EU-kommissie stemde in 1992 met die overname in, op voorwaarde dat Nestlé de merken en bronnen Vichy, Thonon, Pierval, Saint-Yorre en nog enkele andere aan een konkurrent verkocht. De personeelsafvaardigingen en sommige vakbonden van de overgenomen bedrijven vroegen het Europees Hof die beslissing van de kommissie te vernietigen. Ze wezen op het ontslag van 740 personeelsleden en het verlies van sociale rechten. Het Hof erkende het recht van de bedrijfskomitees om beroep aan te tekenen. Dit beroep werd echter verworpen, omdat de indieners volgens de rechtbank niet rechtstreeks door de kommissie-beslissing worden getroffen en omdat de sociale rechten van loontrekkenden bij de overname van hun bedrijf gevrijwaard worden door een Europese richtlijn van 1977.