EU-Hof bracht evenwicht in verhoudingen tussen instellingen

(tijd) - Het Europees Hof van Justitie heeft een belangrijke rol gespeeld in de machtsstrijd tussen de verschillende EU-instellingen. De politieke stellingnames van het hof hebben de ontvoogding van het parlement vaak goed gediend.