EU-Hof fluit belasting- administraties terug over BTW-carrousels

(tijd) - De Britse belastingadministratie weigerde ten onrechte BTW terug te storten aan bedrijven die te goeder trouw betrokken werden in een BTW-carrousel. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie gisteren. Het arrest heeft belangrijke gevolgen voor België. Want er lopen gelijkaardige zaken bij het EU-Hof over de Belgische BTW-praktijk.