EU-Hof laakt Parijs voor blokkades Spaans fruit

(tijd) - Het Europees Hof van Justitie veroordeelde gisteren de Franse regering omdat die onvoldoende optrad tegen het geweld van boze boeren tegen Spaanse vrachtwagens met aardbeien. Door die passiviteit veronachtzaamde Parijs de EU-verplichtingen, met name het vrij verkeer van goederen. Zo stelde het EU-Hof. Het arrest biedt slachtoffers van wegblokkades de mogelijkheid sneller en met meer succes schadevergoeding te eisen.Franse boeren vernielden in 1993 en 1994 hele ladingen Spaanse aardbeien. De Europese Commissie, de hoedster van het vrij verkeer in Europa, spande in 1995 een zaak in bij het Luxemburgse Hof tegen de Spaanse overheid. Gisteren kreeg de EU-Commissie gelijk over de hele lijn. De Franse regering wordt in het ongelijk gesteld omdat ze onvoldoende ondernam om het vrij verkeer van goederen te garanderen.