EU-Hof: opticien mag geen oogonderzoek doen

(tijd) - Een onderzoek naar het gezichtsvermogen mag enkel gebeuren door gespecialiseerd medisch personeel zoals oogartsen. Opticiens mogen door de nationale wetgeving een verbod krijgen om dit soort optische onderzoeken uit te voeren. Zo luidt een arrest van het EU-Hof van Justitie op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Met dit arrest in handen kan een Belgische rechtbank nu strafmaatregelen treffen tegen Grandvision Belgium, het vroegere Vision Express Belgium, die publiciteit maakte voor diverse gezichtsonderzoeken in haar optiekwinkels.