EU-Hof verbiedt Spaanseen Britse blokkeringsparticipaties

(tijd) - Spanje en Groot-Brittannie mogen de overnames van bedrijven niet blokkeren via hun minderheidsparticipaties. Het EU-Hof van Justitie verbiedt met dit arrest nogmaals het inzetten van gouden aandelen in overheids- en geprivatiseerde ondernemingen. Het Luxemburgse Hof acht die aandelen in strijd met het vrije verkeer van kapitaal in Europa.