EU-investeringen leveren niet zonder meer groei en jobs op

(tijd) - De Europese Unie wil tussen 1994 en 1999 120 miljard ecu uittrekken voor de uitbouw van transeuropese netwerken om goederen, diensten, kapitaal, gegevens en personen sneller en goedkoper te vervoeren (Tijd 9 december). Deze financiële injektie in infrastruktuurwerken past in EU-kommissievoorzitter Jacques Delors' Witboek om tegen het jaar 2000 zo'n 15 miljoen nieuwe banen te creëren. De vraag is echter of dit realistisch is.