EU klaagt over vertraging van Japanse deregulering

BRUSSEL (tijd) - Net als een jaar geleden spreekt de Europese Commissie haar ongenoegen uit over de trage uitvoering van het Japanse dereguleringsprogramma, waarmee in april 1994 werd gestart. Volgende week stuurt de Commissie een aantal hoge ambtenaren naar Tokyo om de Europese wensen inzake deregulering te bespreken.De EU-zending zal er bij de Japanse regering op aandringen wat meer vaart achter haar dereguleringsprogramma te zetten. In een mededeling zegt de Commissie signalen op te vangen, waaruit blijkt dat de uitvoering van dit programma te wensen overlaat.