Advertentie
Advertentie

EU-kommissie klaar met regeling stemrecht voor gemeenteraden

(tijd) - De Europese kommissie keurde gisteren een voorstel van richtlijn goed betreffende de toekenning van stemrecht aan EU-burgers voor gemeenteraadsverkiezingen in een andere lidstaat. De regeling werd reeds in het vooruitzicht gesteld in het Verdrag van Maastricht. Ze zou pas in 1996 ingaan, alleszins na de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober in ons land.