EU-kommissie verduidelijkt MER-richtlijn

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld aan de richtlijn uit 1985, die een milieu-effektrapport verplicht maakt voor grote openbare werken. Zo worden duidelijker grenzen vastgelegd vanaf wanneer zo'n MER moet worden uitgevoerd. De voorbije jaren rezen herhaaldelijk interpretatieverschillen met onder andere Groot-Brittannië over de toepassing van de richtlijn. De EU-kommissie heeft tevens voorstellen ingediend om de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de doorstroming naar het publiek te verbeteren.