Advertentie
Advertentie

EU-kommissie wil kabel reeds in 1995 openstellen voor telekomdiensten

(tijd) - De Europese kommissie wil de bestaande alternatieve telekommunikatie-infrastruktuur, zoals de kabel, reeds volgend jaar openstellen voor telekom-diensten en vanaf 1998 voor gewone telefonie. Voorstellen in die zin zijn verwerkt in een groenboek dat vandaag door de Europese kommissie besproken wordt. De kommissie wijst er bovendien op dat ze die liberalizering eigenhandig kan doordrukken, zonder op het fiat van de lidstaten te moeten wachten.De diskussie over liberalizering van de telekommunikatie-infrastruktuur woedt in Europa al maanden in volle hevigheid. Dat komt onder meer omdat de Twaalf vorig jaar beslisten het gewone telefoonverkeer vanaf 1998 te liberalizeren. Tegen dan moeten nationale monopolies voor telefonie dus afgeschaft zijn. Duitsland, momenteel voorzitter van de EU-raad, wil dat tegen die datum ook konkurrentie inzake infrastruktuur mogelijk is.