EU-kommissie wil Oost-Europa geleidelijk integreren in markt

(tijd) - De Europese kommissie zette gisteren de eerste stappen naar een strategie op middellange termijn voor de centraal- en Oosteuropese landen. Brussel pleit voor een progressieve integratie van die landen in de Europese markt. Die samenwerking moet uitmonden in paneuropese konvergentie. De neteligste problemen, zoals de prijs voor de samenwerking met Oost-Europa of de aanpassing van het Europees landbouwbeleid, worden doorgeschoven.De relaties met centraal- en Oost-Europa zijn een van de hoofdbekommernissen van Duitsland, dat momenteel de Europese raad voorzit. Op de Top in Essen zou een algemene strategie van de Twaalf goedgekeurd moeten worden. De Europese kommissie maakte gisteren haar eerste huiswerk in dit verband af. Ze stuurt de EU-ministerraad een reflektiedokument. Daarin gaat ze onder meer in op de vraag hoe op basis van de bestaande relaties en engagementen kan gewerkt worden aan de voorbereiding van de toetreding van die landen.