EU krijgt eindelijk zicht op Europese octrooiwetgeving

(tijd) - De EU-landen keurden gisteren, na negen jaar discussie, een tekst goed die de octrooiwetgeving van de lidstaten harmoniseert. België onthield zich omdat er geen overeenstemming mogelijk bleek tussen het Waalse en federale standpunt enerzijds en het Vlaamse. Een 'primeur' op een EU-raad, die aangeeft hoe gevoelig biotechnologie ligt. De EU-tekst laat patentering toe van biotechnologische uitvindingen op dieren en planten, maar niet op toevallige ontdekkingen zoals nieuwe variëteiten. Het klonen van mensen is verboden, evenals het brevetteren van het menselijk lichaam. Enkel voor specifieke industriële toepassingen van een opeenvolging van menselijke genen, zoals voor het aanmaken van insuline op basis van menselijk DNA, is toegelaten.Ongeveer negen jaar al palavert de Europese Unie over een eenvormig kader voor het uitreiken van patenten voor biotechnologie. Een eerder voorstel van de Europese Commissie werd in 1995 finaal gedumpt door het Europees parlement, omdat er te weinig garanties in de tekst zaten tegen menselijke genetische manipulatie. De nieuwe EU-tekst neemt de belangrijkste bezwaren van het Europees Parlement destijds op en werd intussen ook reeds door de Europese verkozenen goedgekeurd.