Advertentie
Advertentie

EU krijgt verfijnde inflatiemaatstaf

(tijd) - De Europese Unie krijgt een verfijnde inflatiemaatstaf, die met zo goed als alle consumptie-uitgaven rekening houdt. De EU-ministerraad heeft daar een akkoord over bereikt. De uitgebreide inflatiemeter, die vanaf december wordt gebruikt, houdt rekening met de prijzen van een uitgebreider assortiment goederen en diensten en met de uitgaven van meer personencategorieën.De EU-ministerraad bereikte maandag een akkoord over twee voorstellen van de Europese Commissie aangaande de berekening van de Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen (HICP). Dit is de inflatiemaatstaf die Eurostat, het EU-Bureau voor de Statistiek, berekent voor iedere lidstaat en waardoor een internationale vergelijking van de inflatie mogelijk wordt. Op basis van de nationale HICP's berekent Eurostat de Muicp, de consumptieprijsindex van de monetaire unie. De Muicp zal vanaf volgend jaar een belangrijk werkinstrument worden voor de Europese Centrale Bank (ECB).