EU laat hoop op snelle invoering definitief BTW-regime varen

(tijd) - De Europese Commissie lijkt zich neer te leggen bij de afkeer van de lidstaten en fiscale administraties voor een definitief BTW-regime. Brussel gaat zich concentreren op een vereenvoudiging, modernisering en homogener interpretatie van de bestaande regels. En op het dichten van de mazen van het controlenet om de gigantische BTW-fraude in Europa in te dijken.