Advertentie
Advertentie

EU-landen akkoord met soepeler regels voor onderzoek staatssteun

BRUSSEL (tijd) - De EU-landen staakten gisteren hun verzet tegen een versoepeling van de EU-regels inzake staatssteun. Bedoeling is dat de Europese concurrentiejongens zich op de grote dossiers kunnen toeleggen. Toch betekent de nieuwe regeling allesbehalve een beknotting van de bevoegdheden van de Europese Commissie inzake controle op overheidssteun, waarschuwde EU-Commissielid voor concurrentiebeleid Karel van Miert.De EU-ministers van industrie bereikten gisteren een politiek akkoord over een nieuwe kaderregeling voor overheidssteun. Een hervorming en vereenvoudiging van die regels drong zich op, omdat de werklast van de betrokken EU-administratie de pan uitswingt. En met de uitbreiding van de EU voor ogen, was de kans groot dat de kwantiteit van de dossiers de kwaliteit van de EU-controle zou ondergraven. Nu al geven overheden in de EU voor in totaal 97 miljard ecu subsidies of steunmaatregelen aan bedrijven.