EU-landen dicht bij akkoord over Reach

(tijd) - De EU-lidstaten kunnen wellicht eind november een akkoord bereiken over de controversiële wetgeving op registratie, evaluatie en goedkeuring van chemische stoffen, Reach. De EU-ministers van Economie konden zich gisteren in ruime mate vinden in het compromis dat EU-voorzitter Groot-Brittannië uitwerkte.