Advertentie
Advertentie

EU-landen en sociale partners vijlen plannen werkgelegenheidspact bij

(tijd) - Het werkgelegenheidspact dat op de EU-Top van Keulen begin juni wordt goedgekeurd, zal weinig spectaculair nieuws bevatten. De EU-ministers van arbeid en de sociale partners, bijeen in het kader van het permanent tewerkstellingscomité, vijlden de oorspronkelijke plannen gisteren grondig bij. Van de stoere taal die aan de aankondiging van het pact voorafging, blijft enkel een voorzichtige oproep over tot een mix tussen begroting, monetair en loonbeleid op nationaal én EU-niveau.De EU-ministers van arbeid en de sociale partners vergaderden gisteren in het kader van het Europees tewerkstellingscomité over het Europees werkgelegenheidspact, dat over zes weken in Keulen zijn beslag moet krijgen. Het Frans-Italiaanse voorstel om een streefcijfer van 3 procent economische groei op te nemen in het werkgelegenheidspact, werd nagenoeg volledig van tafel geveegd. De Ierse delegatie zei zelfs 'gealarmeerd' te zijn over de Franco-Romeinse voorstellen. Ook in andere EU-lidstaten zorgde het Frans-Italiaanse voorstel voor onrustig geschuifel.