EU-landen keuren laatste fiscale gunsttarieven voor brandstof goed

De EU-ministers van Financiën beslisten gisteren de bestaande uitzonderlijke gunsttarieven voor brandstof nog een laatste keer te verlengen voor periode van zes jaar. Frankrijk, Nederland en Italië, die vorige herfst accijnsverminderingen toezeiden voor het wegvervoer, mogen dit doen voor hoogstens twee jaar. Met dit akkoord verdwijnt de dreiging van een gerechtelijke procedure tegen gunstmaatregelen in alle lidstaten, zoals de fiscale voordelen voor het gebruik van lpg en voor het openbaar vervoer in België.In januari konden de EU-ministers van Financiën geen vergelijk vinden voor een verlenging van hele reeks fiscale gunsttarieven voor olieproducten. Duitsland vond de recente Franse maatregelen concurrentievervalsend. Pendeldiplomatie tussen Berlijn en Parijs leverde gisteren een compromisvoorstel op waarbij de gunstmaatregelen hoogstens twee jaar van kracht mogen blijven. Het moet bovendien gaan om degressieve maatregelen. De gunstregeling mag slechts van toepassing zijn op 40.000 liter per voertuig per jaar, zo staat in het akkoord.De Europese Commissie hecht aan dit akkoord de verklaring dat ze geen nieuwe fiscale uitzonderingen zal toestaan. De Franse minister van Financiën Laurent Fabius liet op een persconferentie echter verstaan dat die verklaring wel de EU-Commissie maar niet de lidstaten bindt. Dat flou artistique kon Frankrijk over de streep trekken.Op de valreep eiste Ierland een bijkomende uitzondering op. De accijnsvermindering op brandstof voor de aluminiumproductie moest in Ierse ogen tijdloos blijven, in plaats van beperkt te worden tot zes jaar. In de marge van de lunch kon ook dit Iers bezwaar weggewerkt worden. KV