EU-landen lopen niet warm voor richtlijn ter afschaffing dubbele belastingheffing

BRUSSEL (tijd) - Als de Europese ministerraad een ontwerp-richtlijn ter vermijding van de dubbele belastingheffing eind dit jaar niet heeft goedgekeurd, zal de Europese kommissie dit ontwerp intrekken. Die dreiging werd gisteren door Europees kommissielid Christiane Scrivener geuit.Tijdens een persontmoeting drong Christiane Scrivener, verantwoordelijk voor fiskale zaken, erop aan dat de EU-ministers van financiën voor het einde van het jaar een ontwerp-richtlijn ter vermijding van de dubbele belastingheffing goedkeuren. Het ontwerp werd in november 1990 door de Europese kommissie ingediend. Ter vermijding van de dubbele heffing wil het de bronheffing afschaffen op de uitkering van intresten (voor leningen of borgstellingen) en op de uitbetaling van vergoedingen (voor ontvangen uitrusting of know-how) tussen moederbedrijven en filialen die in andere lidstaten zijn gevestigd. Dit ontwerp ligt in het verlengde van een eerder goedgekeurde richtlijn ter afschaffing van de bronheffing op dividenden die filialen aan het moederbedrijf betalen.