EU legt streng kader vastvoor chemische producten

(tijd) - De Europese Commissie keurde gisteren de basisopties goed voor een streng kader voor de registratie, goedkeuring en evaluatie van chemische producten. De chemische industrie moet zelf bewijzen dat haar producten veilig en de risico's onder controle zijn. Dat kost meer dan 30 miljard euro extra in de komende twintig jaar, vreest de chemische industrie.