Advertentie
Advertentie

EU-lidstaten blijven vrij inzake huisartsenopleiding

(tijd) - De lidstaten van de Europese Unie kunnen ieder zelf bepalen aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om aan een opleiding voor huisarts te beginnen. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag. Het Hof gaat daarmee in tegen de interpretatie die het Verbond der Syndicale Artsenkamers (BVAS) geeft aan de wetgeving inzake huisartsenopleidingen.Het BVAS was het oneens met de interpretatie die de Vlaamse regering, de Franstalige gemeenschapsregering en de federale regering gaven aan een EU-richtlijn uit 1993 over de vrije vestiging van dokters en de wederzijdse erkenning van hun diploma's. Volgens het BVAS kunnen studenten geneeskunde pas aan de bijkomende opleiding voor huisarts beginnen eenmaal ze hun diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde op zak hebben.