EU-lidstaten mogen alleen nog armste regio's steunen

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie wil de regionale steun die de lidstaten verstrekken niet alleen verminderen, maar vooral op de armste regio's en op de bevordering van de werkgelegenheid afstemmen. Ze keurde daartoe gisteren een aantal nieuwe regels goed voor de verstrekking van nationale steun aan de regio's.De Europese Commissie keurde gisteren een nieuw stelsel goed voor de steun die de EU-lidstaten aan hun regio's toekennen. De Commissie wil die nationale regionale steun op de eerste plaats op de armste gewesten toespitsen. Waar thans 46,7 procent van de EU-bevolking zowel voor Europese structurele als voor nationale regionale steun in aanmerking komt, wil de Commissie dit percentage tussen 2000 en 2006 tot 42,7 procent beperken.