EU loopt niet warm voor invoerverbod vogels

(tijd) - België pleitte gisteren bij monde van de federale minister voor Leefmilieu, Bruno Tobback (sp.a), voor een Europees invoerverbod op wilde vogels. Op enkele EU-collega's uit Hongarije en Spanje na, was de respons op Tobbacks voorstellen vrij negatief.