Advertentie
Advertentie

EU maant tot spoedvoor financieel actieplan

(tijd) - Het Europese actieplan financiële diensten moet versneld uitgevoerd worden. Anders bestaat het gevaar dat de EU de deadlines voor de eenmaking van de financiële markten niet haalt. Die waarschuwing lanceerde de Europese Commissie maandag. Ze identificeert tien initiatieven die volgend jaar zeker afgerond moeten worden.De EU-staats- en regeringsleiders en de EU-ministers van Financiën keurden het actieplan goed.Dat bepaalt dat de financiële markten in de EU tegen 2005 geïntegreerd moeten zijn. 2003 is de streefdatum voor de integratie van de effectenmarkten.De Commissie zegt in haar evaluatie dat ze zich zorgen maakt over het halen van die deadlines. Ze somt verschillende dossiers op die aan het slabakken zijn. De belangrijkste tegenslag was het mislukken van het overleg met het Europees Parlement over de overnamerichtlijn. De Commissie stelt daarover begin volgend jaar een nieuwe ontwerprichtlijn voor. Een tweede reden tot bezorgdheid is het uitblijven van vooruitgang over de richtlijn pensioenfondsen. Ook de richtlijnen over een EU-prospectus en financiële conglomeraten en de verordening over Internationale Boekhoudnormen vorderen te langzaam voor de Commissie. Die drie dossiers en de richtlijn marktmanipulatie moeten in de eerste helft van volgend jaar afgerond worden. Zes andere wetgevende initiatieven moeten voor eind volgend jaar afgewerkt zijn om de uiterste data van het actieplan te halen, stelt de Commissie.Tot nu toe zijn al 25 van de 42 acties in het kader van het actieplan achter de rug. Tot de belangrijkste verwezenlijkingen horen een verordening over grensoverschrijdende bankverrichtingen en de goedkeuring van het statuut van een Europese Vennootschap. JL