EU-maatregelen voor betere naleving milieuwetgeving

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie stelde dinsdag een aantal maatregelen voor om de naleving van de Europese wetgeving inzake milieu te verbeteren. Deze wetgeving wordt nog steeds te vaak met de voeten getreden. Vorig jaar alleen al, werden er 265 inbreuken vastgesteld, aldus de Commissie.De Commissie keurde dinsdag een document goed dat maatregelen omvat voor een betere toepassing van de EU-wetgeving inzake milieu. Deze maatregelen dringen zich op omdat overtredingen van de milieuwetgeving in 1995 een vijfde uitmaakten van de inbreuken op de EU-wetgeving. De Commissie behandelt momenteel 600 gevallen van inbreuken door de lidstaten.