EU meet uitstoot benzeen in Brussel

(tijd) - De Europese Commissie startte gisteren in Brussel een project dat de effecten van luchtverontreiniging op de volksgezondheid meet. Het People-project meet de individuele blootstelling aan het kankerverwekkende benzeen, zowel binnen als buiten. Er komen tien Europese hoofdsteden aan de beurt.